Mail Tricks

Gmail

Ændring af passwords (site account)

(Dansk/Englesk) vejledning:

 • Log ind i webmail som normalt
 • Vælg Indstillinger / Settings
 • Vælg Konti / Accounts fanebladet
 • Vælg Google-kontoindstillinger / Google Account settings linket
 • Vælg Skift adgangskode / Change password linket

Eller måske virker flg. link (måske først efter at du er logget ind): https://www.google.com/a/DOMAIN.TLD/ChangePassword?service=apps Hvor 'DOMAIN.TLD' ændres til f.eks. 'domæne.dk'.

Avanceret sortering

Fra http://blog.otelconsulting.com/2010/02/dealing-with-gmail-spam/

Avanceret sortering kan gøres via "Indeholder ordene" med indhold ala:

{(from:(xxx@gmail.com) AND is:spam) OR (is:spam AND (SpamOrd OR AndetSpamOrd))}

Denne søgning sletter dog blot nogle spam mails.

Kopiering/flytning af mails

Via imapsync

For at flytte eller kopiere mails til/fra gmail. f.eks.

 • fra en gmail konto til en anden.
 • imellem gmail konto og anden imap (enten til eller fra gmail)

Hvis det er en Google site account der ønskes benyttet udskiftes brugernavn@gmail.com blot med brugernavn@domæne.xxx. Resten er uændret.

Brug imapsync (Findes som ubuntu pakke).

Eksempel: http://blog.otelconsulting.com/2010/02/dealing-with-gmail-spam/

 • Kommentarer til eksemplet

  Hvis PWORD1 og PWORD2 bruges vil passwordene være synlige for alle der har adgang til computeren hvor scriptet køres (via ps).

  Alternativt, som i nedenstående eksempel, kan passwords gemmes i en fil, som andre ikke har adgang til og "PWORD1=" linien slettes "–password1 ${PWORD1}" ændres til "–passfile1 <fil med password1>" Husk at <fil med password1> kun må være læsbar for dig.

  Ligeså for at skjule password til account 2.

 • Kopi fra en gmail account til anden gmail account

  #+srcname gmail2gmailcp.sh

  #!/bin/sh
  
  # From http://blog.otelconsulting.com/2010/01/imapsync-to-gmail-script/
  # Modified by Benny Simonsen to *copy from* one gmail to another accounts
  
  # My little test showed this:
  # Account 1: Not modified by this
  # Account 2:
  # - All mails in 1 are copied.
  # - Old mails with other labels are moved (check)
  # - Old mails in account 2, that isn't in account 1 are untouched
  # - All labels in 1 are copied to 2
  #  - Other labels in 2 are untouched
  
  #Configure User
  UNAME1=account1@gmail.com
  PWORD_FILE1=password_file1
  UNAME2=account2@gmail.com
  PWORD_FILE2=password_file2
  
  GMAIL_IMAP_SERVER=imap.gmail.com
  GMAIL_IMAP_PORT=993
  # Default split =10000
  SPLIT_MSG_COUNT=200
  
  #Blank this out if you want to see folder sizes
  HIDE="--nofoldersizes --skipsize"
  #HIDE=""
  
  imapsync --syncinternaldates --useheader 'Message-Id' \
    --user1 ${UNAME1} \
    --passfile1 ${PWORD_FILE1} \
    --user2 ${UNAME2} \
    --passfile1 ${PWORD_FILE2} \
    --ssl1 --ssl2 \
    --authmech1 LOGIN --authmech2 LOGIN \
    --split1 ${SPLIT_MSG_COUNT} --split2 ${SPLIT_MSG_COUNT} \
    ${HIDE} \
    --host1 ${GMAIL_IMAP_SERVER} --port1 ${GMAIL_IMAP_PORT} \
    --host2 ${GMAIL_IMAP_SERVER} --port2 ${GMAIL_IMAP_PORT} \
    #
  
  ## Not needed for copy from gmail to gmail account
  #
  # #TO Sync Special Folders to Gmail
  # imapsync --syncinternaldates --useheader 'Message-Id' \
  # --host1 ${SERVER1} --user1 ${UNAME1} \
  # --password1 ${PWORD1} --ssl1 \
  # --host2 imap.googlemail.com \
  # --port2 993 --user2 ${UNAME2} \
  # --password2 ${PWORD2} --ssl2 \
  # --ssl2 --noauthmd5 --split1 200 --split2 200 ${HIDE} \
  # --folder "Inbox/Sent" --prefix2 '[Gmail]/' --regextrans2 's/Inbox\/Sent/Sent Mail/' \
  # --folder "Inbox/Spam" --prefix2 '[Gmail]/' --regextrans2 's/Inbox\/Spam/Spam/' \
  # --folder "Inbox/Trash" --prefix2 '[Gmail]/' --regextrans2 's/Inbox\/Trash/Trash/' \
  # --folder "Inbox/Drafts" --prefix2 '[Gmail]/' --regextrans2 's/Inbox\/Drafts/Drafts/' \
  

  password_file1 og password_file2 indeholder kun passwords i klar tekst på.

 • Se også

  http://stackoverflow.com/questions/4076380/migrating-mail-from-one-account-to-another-imapsync-or-offlineimap

  • Eksempel på folder renaming via regex. --regextrans2 's/INBOX(.*)/INBOX.Braunschweig$1/'\
  • Eksempel på test vha. --dry og --justfolders

Andre måder

Her er lidt andre måder jeg har set.